Algemeen

Doelstelling
De Volksuniversiteit levert een bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling van mensen. Door kennisproducten en ontmoetingen te organiseren, heeft de Volksuniversiteit een belangrijke sociale functie. In een community zonder winstoogmerk werken vrijwilligers, docenten, cursisten en ander partners samen aan een zinvolle tijdsbesteding.
De Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit staat open voor iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, schoolopleiding, godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing.

Donateurs  
De Zeeuwse Volksuniversiteit kan niet functioneren zonder de steun van mensen die haar een warm hart toedragen. Met het donateurslidmaatschap (15,-) steunt u de ZVU met een financiële bijdrage en geniet u een aantal privileges. Donateurs van de ZVU krijgen de programmagids toegestuurd. Bovendien geldt voor een groot gedeelte van het cursusaanbod dat het donateurslidmaatschap bij inschrijving recht geeft op een korting van € 25,- op de cursusprijs. 
Donateurs van de Zeeuwse Volksuniversiteit maken het mede mogelijk dat het bestuur een gevarieerd cursusprogramma kan aanbieden. 

Het donateurslidmaatschap bedraagt minimaal € 15,- per cursusjaar per donateur of gezin.
U kunt zich als donateur aanmelden via het inschrijfformulier bij een cursus, telefonisch 0118 - 634800 of via info@zeeuwsevolksuniversiteit.nl .
Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer donateur wilt zijn, dan kunt u dit schriftelijk melden voor 30 juni.

Evaluatie
De Volksuniversiteit doet haar uiterste best de activiteiten goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursist te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken. Het evaluatieformulier kunt u vinden op de website www.volksuniversiteitzeeland.nl of is aan te vragen bij het kantoor van de ZVU.

Certificaat van deelname
Cursisten die minimaal 85 % van een cursus hebben gevolgd kunnen desgewenst een certificaat aanvragen bij het kantoor van de Volksuniversiteit, na overleg met de docent. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 10,- per certificaat. Het is ook mogelijk een certificaat digitaal te ontvangen; hier zijn geen kosten aan verbonden.

Maatwerk
De Zeeuwse Volksuniversiteit biedt tevens de mogelijkheid om een cursus op maat te organiseren voor bedrijven, instellingen en particulieren (bijvoorbeeld taalcursussen, communicatietrainingen, computercursussen en creatieve- of culinaire workshops). U kunt hierbij denken aan cursussen zoals Zakelijk Engels, Duits voor horeca en toerisme, Nederlands voor anderstaligen en Effectief communiceren.