Bridge

Cursus: Bridge vervolgcursus

Een cursus van 10 lessen voor de bridger die zijn kennis wil opfrissen en verbreden.