Dante Alighieri

Cursus: Dante Alighieri - de Goddelijke Komedie I

Deel I van deze cursus behandelt het gedeelte uit Dante's Goddelijke Komedie; de Hel.

Cursus: Dante Alighieri - de Goddelijke Komedie II

Het tweede gedeelte van de cursus behandelt Dante's Goddelijke Komedie: Louteringsberg en Paradijs