Ethiek

Cursus: Ethiek in tijden van populisme. Wie eerst?

In zes sessies inventariseren we een aantal ethische vragen die persoonlijke en maatschappelijke implicaties hebben. We verbinden ze met de context van onze tijd met de vraag of ethiek van alle tijden is. Wat verstaan we onder waarden en normen en hoe verbinden deze zich tot ethiek?