Ethiek in tijden van populisme. Wie eerst?

Cursus: Ethiek in tijden van populisme. Wie eerst?

Is er een revival van waarden en normen nodig om te overleven? Of is dat spookrijden tegen de tijdgeest in? Is met het teruglopen van de religieuze verbondenheid, het ook met de moraal afgelopen? Vraagt een andere tijd ook een andere moraal? De digitalisering en de technologische evoluties roepen nieuwe, ethische vragen op. Wat is eigenlijk ethiek (moraal)? Welke normen leggen we op aan ons persoonlijk handelen, aan het omgaan met elkaar, aan de samenleving? Is er een morele instantie die het regelt?
In zes sessies inventariseren we een aantal ethische vragen die persoonlijke en maatschappelijke implicaties hebben. We verhouden ze met de context van onze tijd met de vraag of ethiek van alle tijden is. Wat verstaan we onder waarden en normen en hoe verbinden deze zich tot ethiek? Speelt levensbeschouwing een rol in het voor dicteren van de mogelijke antwoorden of waar het antwoord zeker niet mag gezocht worden? Is klimaatverandering een ethische opdracht? Sociale media hebben mensen op de rand of over de rand geduwd. De toon van, ook politieke uitspraken, is in naam van de vrije meningsuiting scheldend en beledigend. Ook beelden zijn kwetsend. Wat is de rol van de wetgever en die van het persoonlijk geweten? Hoe kunnen we kinderen opvoeden tot morele intuïtie? 

 

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dhr. W.J. Vanneste

Duur

6 lessen van 2 uur

Aanvang

donderdag 31 oktober 2019

Tijd

10.30 - 12.30 uur

Cursuslocatie

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Cursusgeld

€ 110,- donateurs / € 135,- niet-donateurs