Filosofie

Cursus: Filosofie van de cultuur, deel III

In deze cursus passeren verschillende cultuuropvattingen de revue, bedoeld om kritisch te kunnen nadenken over het begrip cultuur in het algemeen en de eigen culturele identiteit in het bijzonder.

Cursus: Vrouwen in de filosofie

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich weliswaar verdiept in een veelheid aan filosofische thema's, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven.