Filosofie van de cultuur, deel III

Cursus: Filosofie van de cultuur, deel III

Cultuur, identiteit en eigenheid zijn gevoelige begrippen op het grensvlak van wat individuen en groepen (nog) kunnen en willen accepteren. Waarbij persoonlijke ontwikkeling en cultuurlijke vorming medebepalende factoren blijken te zijn. Mondiale schaalvergroting enerzijds en hang naar het oude vertrouwde anderzijds, tekenen de object- en subjectzijde van deze spanningsboog die alles en iedereen raakt. In het derde deel van deze boeiende cursus behandelen we de laatste twee hoofdstukken van René Boomkens, Erfenissen van de Verlichting - Basisboek cultuurfilosofie, 2011 (Uitgeverij Boom, ISBN 978 94 6105 001 4), over Cultuur & globalisering en Verlichting, postmodernisme & verder. Het kritisch beschouwen en constructief willen nadenken over het begrip cultuur in het algemeen en de eigen culturele identiteit in het bijzonder blijkt daarin geen neutrale exercitie, maar een die op meerdere fronten aanspoort tot levensbeschouwelijke keuzen.
Het is niet mogelijk om mee te doen met deze cursus zonder deel I en II te hebben gevolgd.

Cursus is reeds gestart, inschrijven is niet meer mogelijk.

Docent(e)

drs. D. van Biemen

Duur

10 lessen van 2 uur

Aanvang

maandag 5 februari 2018

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 170,- donateurs / € 195,- niet-donateurs

Niveau

gevorderd; het is niet mogelijk om mee te doen met deze cursus zonder deel I en II te hebben gevolgd.

Beschikbaarheid

Geen plaatsen beschikbaar