Moderne geschiedenis van Duitsland

Cursus: Moderne geschiedenis van Duitsland

Wie zich verdiept in de geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen kan niet om Duitsland heen. Het land heeft als geen ander land ter wereld een centrale en cruciale gespeeld in de moderne geschiedenis. De Industriële Revolutie, het nationalisme, het fascisme en nationaal-socialisme, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog hebben juist in Duitsland bijzondere sporen achtergelaten en dat maakt het land tot een unieke spiegel van de recente geschiedenis.
Het land is echter niet alleen historie, want het speelt nog steeds een belangrijke politieke en economische rol in Europa. Niet voor niets is het land zo vaak in het nieuws.
De cursus geeft een overzicht van de moderne geschiedenis van Duitsland vanaf 1871 - het ontstaan van het Duitse Keizerrijk - tot 1989 – de beëindiging van de Koude Oorlog en de totstandkoming van de Duitse eenheid.
In een zevental lessen komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
-de moeizame weg naar de eenheid: 1848 tot 1871
-het Duitse keizerrijk van 1871 tot 1918
-de Eerste Wereldoorlog 1914-1919
-de Republiek van Weimar 1919-1933
-het Derde Rijk, nationaal-socialistisch Duitsland 1933-1945
-de Tweede Wereldoorlog 1939-1945
-de bezetting van Duitsland en de deling van het land (BRD - DDR) 1948-1989
In de lessen proberen we antwoord te geven op vragen als in hoeverre wijkt de geschiedenis van het land af van die van de andere Europese landen? Waarom kon het nationaal-socialisme juist in Duitsland aan de macht komen? En als laatste, hoe gaat het land op dit moment om met zijn 'belaste' verleden?

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

Dhr. A. Kort

Duur

7 lessen van 1½ uur

Aanvang

maandag 2 november 2020

Tijd

19.00 - 21.00 uur

Cursuslocatie

Ostrea Lyceum, Fruitlaan 3, Goes

Cursusgeld

€ 95,- donateurs / € 120,- niet-donateurs

Niveau

De cursus kan op dit moment vanwege de Corona crisis niet doorgaan en wordt uitgesteld naar volgend cursusjaar.