Archief Vlissingen

Cursus: Wegwijs in Vlissingse archieven - scheepsbouw in Vlissingen

Archivaris Ron van Maanen, specialist in schepen en scheepsbouw, met name marineschepen, gaat in op de ontstaansgeschiedenis van De Schelde en de bijzondere relatie met de marine tot op de dag van vandaag.

Cursus: Wegwijs in Vlissingse archieven - Vlissingen in beeld tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vlissingen is tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de meest gebombardeerde steden van Nederland. De strategische ligging aan de monding van de Westerschelde, de aanwezigheid van scheepswerf De Schelde, het vliegveld en de havens waren hier de oorzaak van.