Wegwijs in Vlissingse archieven - scheepsbouw in Vlissingen

Cursus: Wegwijs in Vlissingse archieven - scheepsbouw in Vlissingen

In 1875 wordt in Vlissingen de Koninklijke Maatschappij De Schelde opgericht op het terrein van de voormalige negentiende-eeuwse marinewerf, voorafgegaan door de Zeeuwse admiraliteitswerf. Grofweg vier opeenvolgende eeuwen scheepsbouw hebben hier plaatsgevonden. De Schelde groeide uit tot de grootste scheepswerf in het zuiden van Nederland en bood werk aan vele duizenden mensen. Hele families waren afhankelijk van het bedrijf.
Archivaris Ron van Maanen, specialist in schepen en scheepsbouw, met name marineschepen, gaat in op de ontstaansgeschiedenis van De Schelde en de bijzondere relatie met de marine tot op de dag van vandaag. U krijgt inzage in wat de archieven van de marinewerf en De Schelde aan informatie bieden, en ook in welke bronnen die elders worden bewaard en van belang zijn om het beeld te completeren. Het Damen Concern is nu in de race om Nederlandse onderzeeboten te bouwen. Dat heeft alles met de geschiedenis van het werventerrein en De Schelde te maken.

Inschrijven

Docent(e)

dhr. R.H.C. van Maanen

Duur

1 middag van 2 uur

Aanvang

donderdag 25 november 2021

Tijd

14.00 - 16.00 uur

Cursuslocatie

Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg

Cursusgeld

€ 22,- donateurs en Vrienden van het Zeeuws Archief / € 25,- niet-donateurs