Zoeken en vinden

Cursus: Wegwijs op de website van het Zeeuws Archief - zoeken en vinden

De nieuwe website van het Zeeuws Archief (www.zeeuwsarchief.nl) biedt veel mogelijkheden om zelf onderzoek te doen. Of het nu gaat om middeleeuwse charters, notulenboeken, oude kaarten, prenten, brieven, foto’s of akten van de burgerlijke stand: van alles is te vinden