Digitaal nalaten

Workshop: Digitaal nalaten

Ons leven is steeds digitaler geworden. We zijn zelf vaak al online actief en instanties en overheden regelen hun zaken vaker digitaal.