Cultuurfilosofie

Cursus: Cultuurfilosofie

Meer dan ooit tevoren verandert onze leefwereld in rap tempo. Internet en moderne technologieën brengen vreemde culturen dichterbij, die hun sporen in onze samenleving nalaten. In de geglobaliseerde wereld van de 21e eeuw, waarin we net zo zijn gewend aan shoarma als aan boerenkool, verliezen beschavingsidealen hun vroegere vanzelfsprekendheid.
Cultuurfilosofie gaat over de interactie tussen mens en samenleving. In dit creatieve proces geven mensen betekenis aan hun leven en proberen zij zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen. In deze cursus maakt u een analyse van onze eigen tijd.
Reflectie op de eigen cultuur is een kenmerk van alle beschavingen. In de westerse cultuur is deze reflectie van meet af aan ook op een redelijke, argumentatieve wijze ontwikkeld; cultuurfilosofie is daarom een wezenlijk element van de westerse beschaving. Maar in de loop van de twintigste eeuw is de westerse cultuurfilosofie een complexe zaak geworden. Door feitelijke problemen met een mondiale draagwijdte zijn twijfels ontstaan over de houdbaarheid van bepaalde fundamentele grondslagen van de westerse beschaving. Met name diegene waarin waarden en normen doorklinken, die bepalend zijn voor het moderne westerse mens- en wereldbeeld, hebben hun vroegere vanzelfsprekendheid verloren. Het groeiende besef dat het menselijk kennen en handelen wezenlijk verankerd is in het concrete leven, dwingt tot kritische vragen naar de grenzen van de rationaliteit. De inzet van deze cursus is te onderzoeken hoe een cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze samenleving.
Lesboek: Cultuurfilosofie - E. Brugmans

Inschrijven

Docent(e)

dr. J. Hooymeyer

Duur

8 lessen van 2½ uur

Aanvang

maandag 27 januari 2020

Datum(s)

27 januari; 3, 10, 17 februari; 2, 9, 16, 23 maart 2020

Tijd

19.00 - 21.30 uur

Cursuslocatie

Wijkgebouw De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes

Cursusgeld

€ 155,- donateurs / € 180,- niet-donateurs, exclusief lesmateriaal (boek)

Niveau

De cursus gaat op dit moment niet door.