Ethiek in de 21ste eeuw, moraal in het nieuwe normaal

Cursus: Ethiek in de 21ste eeuw, moraal in het nieuwe normaal

Aan het nieuwe normaal zullen we moeten wennen, het oude normaal komt niet terug. Toch beogen we hetzelfde geluk, toch willen we goed leven. Na de coronacrisis wordt, zegt men, alles anders. Er sterven meer, vooral kwetsbare mensen. Er is meer eenzaamheid door gedwongen afstand. Huidhonger is een nieuw woord. Misschien hebben we de menselijkheid teveel achter het behang van regels geplakt en ons blind gestaard op vragen naar voltooid leven. Of verandert er niets? Nog steeds wordt er gegraaid, dat kan op meer dan anderhalve meter afstand, verlies op de samenleving afgewenteld, winst voor zich gehouden. Er is meer solidariteit, hulp voor naasten en buren, we letten extra op elkaar en ook weer niet. Vergeten zijn vluchtelingen, armoede. Geweld blijft in en buiten de relationele sfeer. Per geluk bij een ongeluk wordt de lucht schoner, zou het dus toch kunnen of moet corona eerst de (wijs) neuzen in dezelfde richting krijgen? 
We ontwikkelen apps tegen besmettelijke anderen, vergeten de privacy. Straft de mens zichzelf voor zijn algoritmische roekeloosheid? Nieuwe tijden, nieuwe ethiek, of gaat het om dezelfde, fundamentele vragen naar waarden en normen? Ethiek is geen vanzelfsprekend kant-en-klaar recept  meegegeven met opvoeding en levensbeschouwing; bij nieuwe vragen passen andere morele ijkpunten. Als stilaan het nieuwe normaal op gang komt, is er nood aan bezinning. In deze zes bijeenkomsten zoeken we naar de grondslagen van de ethiek en haar verbondenheid met levensbeschouwing. Ethiek steunt op waarden en normen. Zijn die van alle tijden en moeten we alleen het eelt, het eksteroog bijziendheid weghalen? Ethiek als bindmiddel tussen mensen, een ethiek van vrijheid en verantwoordelijkheid, van menselijke waardigheid en zingeving. Vanuit concrete vragen, die ook zelf aangebracht kunnen worden, zoeken we samen naar algemene ethische standpunten en antwoorden op morele uitdagingen in deze tijd waar de mens zich blijkbaar opnieuw moet uitvinden en de zin van zijn bestaan in relatie met de natuur, anderen en zichzelf. Of toch niet?  

Inschrijven

Docent(e)

dhr. W.J. Vanneste

Duur

6 lessen van 2 uur

Aanvang

donderdag 18 maart 2021

Tijd

10.30 - 12.30 uur

Cursuslocatie

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Cursusgeld

€ 110,- donateurs / € 135,- niet-donateurs