Inleiding in de westerse filosofie

Cursus: Inleiding in de westerse filosofie

 

De filosofie begint wanneer het vanzelfsprekende tot vraag wordt. Het woord ‘filosofie’ drukt een besef van een tekort uit: de filosoof verlangt naar wijsheid, maar dat verlangen is nog niet vervuld. De filosofie vertrekt dus vanuit een besef van niet-weten of onwetendheid en tegelijkertijd vanuit een verlangen om wel te weten en wijs te worden. Die wijsheid probeert zij te bereiken door op methodische wijze te denken, door middel van een rationele reflectie op de werkelijkheid. Daarbij valt het denken zelf natuurlijk ook onder die werkelijkheid: de filosofie is ook een reflectie op het denken, ons denkvermogen en de manier waarop wij ons als denkende wezens tot de werkelijkheid verhouden.
Deze cursus biedt een inleiding op de westerse filosofie. De cursus begint met de (filosofische) vraag naar de aard van de filosofie zelf. Wat is dat nu eigenlijk, filosofie? U krijgt vervolgens een portret van de belangrijkste westerse filosofen – van Plato tot aan 21ste eeuwse filosofen als Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk – en maakt kennis met hun denkbeelden. Inhoudelijk ligt de nadruk op de filosofische vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Dit thema is binnen de westerse filosofie altijd van groot belang geweest en daarom is het een goede invalshoek voor een inhoudelijke kennismaking. Ook leest en analyseert u zelf een aantal filosofische teksten. Zo krijgt u een goede indruk van de geschiedenis van de filosofie en maakt u zich een aantal filosofische vaardigheden eigen.
Lesboek: Inleiding in de filosofie - Karl Jaspers

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dr. J. Hooymeyer

Duur

8 lessen van 2½ uur

Aanvang

woensdag 13 oktober 2021

Tijd

19.00 - 21.30 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 160,- donateurs / € 185,- niet-donateurs, exclusief lesboek