Filosofisch denken

Cursus: Kleine leerschool van het filosofisch denken, deel II

Deel II van deze 'instapcursus' systematische filosofie vervolgt met de grote thema's van het wijsgerig denken.