Kleine leerschool van het filosofisch denken, deel II

Cursus: Kleine leerschool van het filosofisch denken, deel II

Deel twee van deze 'instapcursus' systematische filosofie vervolgt met de grote thema's van het wijsgerig denken, zoals: het zijn, de wereld, de mens, de dood, het leven, de politiek, vrijheid, verantwoordelijkheid. De Duitse filosoof Karl Jaspers (1883-1969) weet deze onderwerpen op toegankelijke wijze te ontsluiten voor wie over voldoende interesse en doorzettingsvermogen beschikt. Als tekstboek volgen we zijn Kleine leerschool van het filosofisch denken (Utrecht, 2018 - ISBN 978-90-6131-714-2). Onbedoeld krijgen deze existentiële thema's onder druk van de huidige wereldproblemen een extra actuele lading, waarom er ook voldoende ruimte zal zijn voor discussie.  

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dr. D. van Biemen

Duur

10 lessen van 2½ uur

Aanvang

maandag 26 oktober 2020

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 160,- donateurs / € 185,- niet-donateurs