Spirituele verkenningen, deel 1: de boom der kennis

Cursus: Spirituele verkenningen, deel 1: de boom der kennis

Aristoteles opent zijn Metafysica met de woorden: 'Het is naar weten dat alle mensen van nature streven' - en dat lijkt niets te veel gezegd. De allesbeheersende drang naar kennis manifesteert zich al in het volgens de Bijbel eerste mensenpaar, Adam en Eva. Het verhaal maakt echter ook melding van weliswaar onbedoelde maar daarom niet minder dramatische gevolgen van deze bijzondere kennisverrijking. Maar er zijn vele vormen van kennis. Waarom de vraag: wat is de waarde van al die kennis en wat doet ze met ons bewustzijn, theoretisch, praktisch, spiritueel? Zeker in onze 21e eeuw met alle lokale en mondiale problemen, waarbij we haast alles verwachten van alsmaar voortschrijdende wetenschappelijke kennis, is dit thema zeer actueel. In deze cursus verkennen we deze en aanverwante vragen aan de hand van de volgende publicatie: T. Slootweg (red.), In de schaduw van de boom der kennis, uitg. Damon, Budel 2005.

 

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dr. D. van Biemen

Duur

10 lessen van 2½ uur

Aanvang

maandag 31 januari 2022

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 160,- donateurs / € 185,- niet-donateurs