Transcendentie en maatschappelijkheid

Cursus: Transcendentie en maatschappelijkheid

Het jaar 2020 begon met de stikstofcrisis, die kort daarvoor het collectief bewustzijn was binnengedrongen. De meesten van ons hadden er nog niet van gehoord, maar het bleek een even ernstig als complex milieuprobleem met grote gevolgen, leidend tot een gespannen verhouding tussen overheid en industrie vanwege noodzakelijk geachte milieumaatregelen die de even noodzakelijk geachte economische voortgang op tal van terreinen een halt toeriepen. En toen kwam de coronacrisis (COVID-19), die gaande 2020 tot een mondiale pandemie uitgroeide met nog dramatischer gevolgen. Waarmee de wereldgemeenschap werd bepaald bij de centrale vraag: Wat zijn onze fundamentele waarden? - een vraag waarin transcendentie en maatschappelijkheid elkaar raken. In deze cursus analyseren we deze grondvraag aan de hand van diverse filosofische teksten van o.a. Sloterdijk, Levinas, Stiegler en Zizek, met het doel meer zicht te krijgen op de onderliggende diepteaspecten van ons menszijn.  
 

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dr. D. van Biemen

Duur

10 lessen van 2½ uur

Aanvang

maandag 1 februari 2021

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 160,- donateurs / € 185,- niet-donateurs

Niveau

De cursus kan op dit moment vanwege de Corona crisis niet doorgaan en wordt uitgesteld naar volgend cursusjaar.