Vrouwen in de filosofie

Cursus: Vrouwen in de filosofie

Waarom komen vrouwelijke denkers in curricula, filosofische cursussen en overzichtswerken zo weinig aan bod? Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich weliswaar verdiept in een veelheid aan filosofische thema's, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. Door feministische filosofen is veel onderzoek verricht naar de geschiedenis van het denken van vrouwen. Door de hele westerse cultuurgeschiedenis zijn ze op zoek gegaan naar denkende vrouwen. Vanaf de Renaissance worden vrouwen zich steeds bewuster van hun positie in de cultuur en reflecteren daarover. In de filosofisch leeskring komen enkele markante vrouwen van de zestiende tot de negentiende eeuw aan de orde. Het zijn voortreksters geweest die mede hebben bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen. Na een inleiding over vrouwen in de filosofie, gaan we actief filosoferen aan de hand van Zij denkt dus zij bestaat. Zij denkt dus zij bestaat is een prikkelende en verrassende verzameling essays van filosofes die op zeer uiteenlopende manieren met hun vak bezig zijn.
Lesboek: Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Manon Duintjer Ambo/Anthos

 

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

dr. J. Hooymeyer

Duur

6 lessen van 2 uur

Aanvang

maandag 11 maart 2019

Datum(s)

11, 18, 25 maart, 1, 8, 15 april 2019

Tijd

19.30 - 21.30 uur

Cursuslocatie

De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes

Cursusgeld

€ 105,- donateurs / € 130,- niet-donateurs, exclusief lesmateriaal (boek)