Kunstgeschiedenis - verdiepingscursus

Cursus: Kunstgeschiedenis - verdiepingscursus

Aan de hand van een achttal onderwerpen, waaronder “leven en werk van Rembrandt” en “The Georgian era” (periode in de Britse geschiedenis van 1714-1830) duiken we de kunsthistorische diepten in. We plaatsen een en ander in een breder maatschappelijk en cultureel perspectief, verdiepen ons in achterliggende thematieken en beschouwen bepaalde technieken nader. In deze cursus is een actieve opstelling van de cursist gewenst. Centraal staat in ieder geval weer het genieten van kunst.
De cursus is bedoeld voor mensen die eerder de basiscursus hebben doorlopen, of op een andere manier al over enige kennis van kunstgeschiedenis beschikken. 

Cursus is reeds gestart, inschrijven is niet meer mogelijk.

Docent(e)

dhr. J.A.N. Dietvorst

Duur

8 lessen van 2 uur

Aanvang

maandag 27 januari 2020

Tijd

13.30 - 15.30 uur

Cursuslocatie

Hof van Buren, Oranjelaan 17-19, Middelburg

Cursusgeld

€ 135,- donateurs / € 160,- niet-donateurs

Niveau

De cursus is vol en u kunt inschrijven op de wachtlijst. In Goes zijn nog plaatsen beschikbaar op woensdagavond.

Beschikbaarheid

Geen plaatsen beschikbaar