Cursusnummer:
ALI107

Reisverslagen in de collectie van de ZB

Reisverslagen in de collectie van de ZB

Tijdens de ‘Gouden Eeuw’ was Nederland een tijdlang de meest geduchte zeevarende natie. Overal ter wereld was de driekleur te vinden. Ontdekkingsreizigers en handelaars brachten indrukken van exotische oorden mee naar huis. Ze stelden hun ervaringen te boek. Kunstenaars verluchtten hun werken met verbazingwekkende gravures. De vervaardiging van atlassen was een hoogtepunt uit de Nederlandse boekdrukkunst. De economische en tevens culturele belangstelling was zo groot, dat ook verslagen van buitenlanders in het Nederlands vertaald en uitgegeven werden. ZB Bibliotheek van Zeeland is gezegend met een mooie verzameling rijk geïllustreerde reisverslagen, aardrijkskundige beschrijvingen en atlassen. De Middelburgse antiquair en verzamelaar Willem Hendrik Bal liet na zijn overlijden in 1962 een groot aantal 17e- en 18e-eeuwse reisbeschrijvingen aan de bibliotheek na, die de kern vormt van de historische aardrijkskundige collectie. Ze geven een beeld van de wereld voor de uitvinding van de torenflat. Wie eenmaal een dergelijk boek openlegt, kan het daarna niet meer sluiten.

Startdatum
Lesvorm