Effectief communiceren en assertief optreden

Cursus: Effectief communiceren en assertief optreden

Iedereen die samenleeft en samenwerkt met anderen heeft met communicatie te maken. Door middel van communicatie maak je contact, leg je verbinding met de ander, maak je duidelijk wat je wel en niet wilt. Communiceren is niet voor iedereen even makkelijk en het kan ook heel spannend zijn. Allerlei misverstanden kunnen ontstaan doordat je de boodschap niet helder over kunt brengen, je niet uit durft te komen voor je eigen mening, achteraf goed weet wat je had moeten zeggen, je de ander niet goed begrepen hebt en niet doorgevraagd hebt etc. Goede communicatie valt te leren! Tijdens de cursus leren we basisvaardigheden die nodig zijn voor een heldere en vooral effectieve communicatie. Bouwstenen voor de basisvaardigheden bestaan uit de volgende elementen luisteren (zeer belangrijk onderdeel van communicatie), het stellen van open vragen, assertiviteit (hoe zeg ik wat ik echt bedoel) en het geven en ontvangen van feedback. De cursus zal er, naast theoretische kennis, vooral op gericht zijn om praktische vaardigheden te oefenen en aan te leren. Effectief communiceren is een daad van assertiviteit en een waardevolle bijdrage aan je privé-, werk- en maatschappelijke leven.

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

mevr. R. Witte

Duur

8 lessen van 2¼ uur

Aanvang

maandag 30 oktober 2017

Tijd

19.30 - 21.45 uur

Cursuslocatie

Protestantse Kerk De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Middelburg (ingang hoek Roozenburglaan - Vrijlandstraat)

Cursusgeld

€ 180,- donateurs / € 205,- niet-donateurs, exclusief materiaalkosten à € 12,50

Niveau

De cursus gaat op dit moment niet door wegens te weinig deelnemers. Er wordt nog gekeken of er een cursus in het voorjaar van 2018 wordt georganiseerd.