Cursus: NLP vervolgtraining

Doelgroep: Voorwaarde is dat deelnemers in het verleden een introductie- of kennismakingstraining NLP bij de ZVU of elders hebben gevolgd.
Verschillende keren hebben deelnemers ons gevraagd om een vervolg-NLP-training. Bij deze stellen we jullie in de gelegenheid om je NLP beter eigen te maken. Daarnaast is de training verbredend en verdiepend.
Ook nu vormen communicatie en eigen ontwikkeling de rode draad in deze training. We doen dit aan de hand van het gespreksmodel. De training bestaat deels uit herhaling van de stof. We vullen deze aan met verschillende nieuwe mogelijkheden.Tijdens een trainingsavond krijg je theorie en een demonstratie van de techniek. De nadruk ligt op het zelf oefenen en toepassen van het geleerde in je privéleven en of (vrijwilligers)werk. We werken met situaties die de deelnemers zelf in brengen. Het is dus levensecht leren.
Deze vervolgtraining wordt gegeven door docenten die opgeleid zijn bij Crealon, Academie voor NLP en Coaching.

Inschrijven (reeds gestart)

Docent(e)

mevr. W. Ruster, mevr. H. Joosse

Duur

5 lessen van 2½ uur

Aanvang

donderdag 14 maart 2019

Datum(s)

14, 21, 28 maart, 11, 18 april 2019

Tijd

19.00 - 21.30 uur

Cursuslocatie

Wijkgebouw De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes

Cursusgeld

€ 120- donateurs / € 145,- niet-donateurs. Materiaalkosten: Deelnemers die de map hebben van de introductietraining NLP betalen € 2,50 en de deelnemers die deze map niet hebben, betalen € 20,- voor de complete map.