Stembevrijding

Cursus: Stembevrijding

Iedereen heeft een stem en gebruikt deze ook. De stem wordt ook wel “de spiegel van de ziel” genoemd.