Cursus Grepen uit de groene geschiedenis van Walcheren

Nieuwe vervolgcursus ‘Grepen uit de groene geschiedenis van Walcheren’ Staatsbosbeheer, de ZVU en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) organiseren weer de cursus ‘Grepen uit de groene geschiedenis van Walcheren’, een vervolg op de cursus van vorig najaar maar met nieuwe onderwerpen. Op maandag 31 oktober start de cursus in Middelburg.

Natuur en landschap hebben naast een ecologische, ook een historische dimensie. Veel actuele natuur- en landschapswaarden zijn daarom pas goed te begrijpen door je te verdiepen in vroeger. Dat gebeurt in de vorm van vier afgeronde bijdragen over vier, voor Walcheren karakteristieke landschapsonderdelen dan wel aspecten. Kijk bij rubriek Natuur voor meer informatie.

Gepubliceerd op: 11-10-2011