Lezing van de ZVU over het Klimaat bij de Sterrenwacht in Middelburg op dinsdag 20 november, 19.30 uur

Het klimaat is sterk aan het veranderen en de mens is daar voor een deel debet aan, maar zeker ook belangrijk zijn de natuurlijke invloeden op het klimaat.

Het klimaat is sterk aan het veranderen en de mens is daar voor een deel debet aan, maar zeker ook belangrijk zijn de natuurlijke invloeden op het klimaat. Dat betekent dat er niet alleen maar “doom and gloom” verhalen over de rol van de mens op het klimaatsysteem worden belicht, maar ook dat de natuurlijke invloed op het klimaat uitgebreid aan bod komt. De zon, veranderende luchtstromen en golfstromen, de hoeveelheid ijs op de gletsjers en in de poolzee en periodiek terugkerende warmte en koude bepalen het klimaat in hoge mate. Deze aspecten passeren de revue in deze lezing waar u door middel van beeldmateriaal, kaarten en korte filmpjes een beeld krijgt hoe de stand van zaken nu daadwerkelijk is op onze planeet voor wat betreft het klimaat. Aan het eind van deze lezing zult u een goed inzicht hebben verworven in wat er nu precies aan de hand is met het klimaat en welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn. De lezing is een absolute must voor diegenen die interesse hebben in de klimaatverandering.

Gepubliceerd op: 13-11-2012