Vijfde lezing in cyclus 800 jaar geschiedenis van Middelburg op dinsdag 12 september

De spreker van de avond is Jeanine Dekker en het thema is: “Op het pluche - politieke geschiedenis”. Aanvang is om 19.30 uur in de aula van de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!! Losse kaarten zijn verkrijgbaar à € 10,- bij De Drvkkery of online: www.dedrvkkery.nl/tickets

Deze lezing gaat over de politieke geschiedenis van Middelburg. De stad ontwikkelde zich al in de middeleeuwen tot een regionaal bestuurscentrum. In mijn lezing zal ik laten zien welke gevolgen dat had voor de sociale verhoudingen. Volgens critici beheersten ‘regentenmentaliteit’ en ‘standengeest’ Middelburg tot ver in de twintigste eeuw. Wie waren door de eeuwen heen de bestuurders van Middelburg en hoe regeerden zij? Aan welke krachten stonden zij bloot? Tot voor een eeuw geleden had het merendeel van de Middelburgers geen stemrecht. Hoe nam het ‘volk’ deel aan het politieke proces? In het tweede deel van mijn lezing zal ik stilstaan bij de politieke macht die Middelburg uitoefende op het platteland van Walcheren.
De lezingencyclus wordt georganiseerd door het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Volksuniversiteit, Zomeracademie Zeeland en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Gepubliceerd op: 06-09-2017