Engels gevorderden

Cursus: Engels pre-intermediate (B.2)

Een cursus Engels voor mensen die een gevorderd niveau hebben

Cursus: Engels niveau B.1 (niveau 3)

Vervolg op de cursus Engels, derde jaar.