Frans beginners/2

Cursus: Frans niveau 2

Cursus Frans voor mensen die al over voldoende basiskennis beschikken.

Cursus: Frans niveau 1

Een cursus Frans voor iedereen die deze mooie taal wil leren spreken en begrijpen.

Cursus: Frans beginners

Een cursus voor iedereen die deze mooie taal beter wil leren verstaan en spreken.

Cursus: Frans beginners

Een beginnerscursus Frans.

Cursus: Frans niveau 2

Een cursus Frans voor mensen die al een basiskennis Frans hebben, of voor diegene die eerder een cursus voor beginners hebben doorlopen.