Italiaans op reis

Cursus: Italiaans op reis

Deze cursus verschaft u inzicht in de meest elementaire grammatica, zodat het mogelijk is de opbouw van de taal te begrijpen en eenvoudige gesprekken te voeren. Het accent van de cursus zal na de eerste lessen speciaal op de conversatie komen te liggen. Aandacht zal worden besteed aan de cultuur, eten en drinken, reizen in Italië en verdere praktische zaken die van nut kunnen zijn. De lessen worden gegeven door een ervaren docente, een native speaker, die u ook veel zal vertellen over de Italiaanse cultuur en gewoonten.

Inschrijven

Docent(e)

mevr. G. Wobben-Furfanelli

Duur

8 lessen van 1½ uur

Aanvang

dinsdag 22 maart 2022

Tijd

10.30 - 12.00 uur

Cursuslocatie

ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Cursusgeld

€ 115,- donateurs / € 140,- niet-donateurs, exclusief lesmateriaal circa € 15,-