Voorwaarden

Inschrijven
Na inschrijven ontvangt u een bevestiging dat de inschrijving is ontvangen. Dit geeft nog geen zekerheid over deelname. Wanneer een cursus definitief doorgaat, ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden
•    U ontvangt een bevestiging zodra bekend is of de betreffende cursus/workshop kan doorgaan, uiterlijk één week voor de aanvangsdatum. De doorgang van de cursussen wordt uitsluitend gegarandeerd bij voldoende aanmeldingen. 
•    Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wanneer het minimum aantal niet wordt bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht.
•    Wanneer u niet kan worden ingeschreven omdat een cursus vol is, komt u op een wachtlijst. U ontvangt daarover tijdig bericht. 
•    Een les die wegens onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, wordt, behoudens overmacht, aan het eind van de cursus ingehaald.
•    De Volksuniversiteit kan zich genoodzaakt zien tijden en locaties van de aangeboden cursussen te wijzigen of een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programma staat vermeld. Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. 
•    De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen voor cursussen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
•    Het bestuur van de Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. 
•    Mochten de organisatie of de gang van de zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, kunt u een klacht indienen. De Volksuniversiteit kent een klachtenregeling welke te verkrijgen is bij de cursusadministratie.
•    In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Betaling
Het cursusgeld kan uitsluitend worden betaald door middel van een eenmalige automatische incasso. Deze vindt plaats in de week volgend op de startdatum van de betreffende cursus. 
Betalen in twee termijnen is mogelijk vanaf een cursusprijs van € 200,-. Wanneer u in twee termijnen wilt betalen of een betaalbewijs/factuur wenst te ontvangen, kan dit bij de inschrijving worden doorgegeven in het opmerkingen veld.

Btw
Volksuniversiteiten zijn btw-plichtig en de cursusprijzen in deze gids zijn inclusief btw. Taalcursussen, lezingen en excursies zijn vrijgesteld van btw.

Restitutie 
Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering 
Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te gebeuren. 
Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van het cursusgeld, tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop. 
Bij annulering na twee weken voor aanvang van de cursus/workshop is geen teruggave van cursusgeld mogelijk.