Cursusnummer:
AZW105

De stadhuiscollecties van Veere en Middelburg als historische bron

De stadhuiscollecties van Veere en Middelburg als historische bron

Als je historisch onderzoek doet is het interessant als je voorwerpen en archiefstukken aan elkaar kunt koppelen. Dan gaat het verhaal nóg meer leven. Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke museale collecties van Middelburg en Veere. Daarin zijn alle antieke en cultuurhistorische voorwerpen die beide gemeenten ooit hebben aangeschaft opgenomen. Archivaris Peter Blom beheert beide collecties. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de herkomst en de geschiedenis van de voorwerpen. 

De stadhuiscollectie van Middelburg ging in mei 1940 tijdens de stadsbrand grotendeels verloren. Na de oorlog werd een nieuwe collectie met antieke voorwerpen aangelegd die een directe relatie hebben met de eeuwenoude historie van de provinciehoofdstad. Zowel over de oude als de nieuwe collectie is veel te vinden in de archieven. De kunsthistorische verzameling van de Gemeente Veere bevat enkele bijzondere items die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de stad en de dorpen in de gemeente, zoals de zestiende-eeuwse vergulde beker van Maximiliaan van Bourgondië, waarvan de schenkingsakte in het Zeeuws Archief wordt bewaard, en munten uit de enorme goudschat bij Serooskerke (W) die in de jaren zestig van de vorige eeuw veel stof deed opwaaien.

Tijdens de cursus krijgt u uitleg over de totstandkoming van de gemeentelijke collecties en welke rol zij kunnen spelen in het historisch onderzoek. Uiteraard krijgt u ook enkele bijzondere voorwerpen uit de collecties te zien.

Startdatum
Lesvorm