Cursusnummer:
AZK103

Wegwijs op het platteland. Geschiedenis van dorp en omgeving in kaart gebracht.

Wegwijs op het platteland. Geschiedenis van dorp en omgeving in kaart gebracht.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw dorp en de omgeving? Dan is deze cursus echt iets voor u. Archivaris Ad Tramper neemt u mee op een zoektocht naar dorps- en omgevingsgeschiedenis. Hij laat u aan de hand van voorbeelden van dorpen op Zuid-Beveland en Walcheren zien welke bronnen u kunt gebruiken om de historie van dorpen en hun omgeving te bestuderen. In het Zeeuws Archief is daarover veel materiaal voorhanden. Kaarten, afbeeldingen, kranten, notariële akten, boedelinventarissen, transportakten, een keur aan bronnen komt voorbij in deze cursus. 

Niet alleen in archieven in Zeeland valt informatie over Zeeuwse dorpen en hun omgeving te vinden. Ook archieven en collecties buiten onze provincie beschikken over interessante gegevens. Veel van het materiaal is al gedigitaliseerd. Tijdens de cursus krijgt u ook originele documenten te zien, die worden bewaard in de depots van het Zeeuws Archief. Aan het eind van de cursus bent u in staat om een stukje geschiedenis van uw dorp boven water te halen.

Startdatum
Lesvorm